Frascati

Radio Futura het boek

Lectoraat Podiumkunsten in Transitie

Theaterfestival

Colofon 
Frascati, Het Transitiebureau, de Theaterschool van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en het Nederlands Theater Festival openden samen het culturele seizoen 2014-2015 met Radio Futura: dagelijkse anarchie tussen 16.00 en 19.00 uur vanuit Frascati 4. Van donderdag 11 september tot en met zaterdag 27 september 2014: live actieradio over kunst en de wereld.

Redactie Radio Futura: Mark Timmer, Lara Staal, Berthe Spoelstra, Anoek Nuyens, Marijke Hoogenboom, Heske van den Ende. 

Redactie Online Magazine: Berthe Spoelstra, Frédérique Donker

Vormgeving: De Designpolitie, Amsterdam www.designpolitie.nl

From TINA to TAMARA: het boek ​​

From TINA to TAMARA verzamelt een selectie van gesprekken over kunst en samenleving tussen kunstenaars, denkers, docenten, journalisten en politici, die plaatshadden tijdens Radio Futura. Het boek is een uitgave van het lectoraat Podiumkunsten in transitie van de Theaterschool en Het Transitiebureau.

In september 2014 hebben Frascati Theater, het Nederlands Theaterfestival, de Theaterschool en Het Transitiebureau drie weken lang de ruimte en de tijd gecreëerd om Radio Futura te produceren. Deze tijdelijke gemeenschap heeft na dertien radio uitzendingen vol gesprek, discussie en ontmoeting een rijkdom aan materiaal verzameld dat in dit boek beschikbaar wordt gemaakt, zodat het op andere plekken en door andere mensen verder gebruikt kan worden. Het zijn woorden en gedachtes waar wij moed, hoop en daadkracht aan ontlenen: Van TINA naar TAMARA. Van ‘There Is No Alternative’ naar ‘There Are Many And Real Alternatives’.

Voor het boek is een selectie van zes verschillende radio uitzendingen gekozen, welke zijn teruggeluisterd en getranscribeerd. Hiermee navigeert het boek langs een aantal centrale begrippen uit de discussies: macht, democratie, activisme, ethiek, onderwijs en utopie. Naast de gesprekken vind je een groot aantal citaten van filosofen, kunstenaars, wetenschappers en beleidsmakers waarin de verhouding tussen kunst, politiek en samenleving wordt beschreven. Deze maken deel uit van de installatie #1 uit de collectie Kunst & Samenleving. Tot slot vind je drie zogenaamde Thorbecke lezingen in het boek: over het gedachtegoed van de politicoloog Benjamin Barber en de filosofen Chantal Mouffe en Achille Mbembe. Met de ideeën van Barber, Mouffe en Mbembe willen de Thorbecke lezingen concrete voorstellen doen over de relatie tussen politiek en kunst, die vervolgens vertaald zouden kunnen worden naar een ander cultuurbeleid.

From TINA to TAMARA: Radio Futura het boek (ISBN 978-90-71681-16-5) is te bestellen via het lectoraat Podiumkunsten in transitie, sanne.kersten@ahk.nl